Pšenično brašno tip 500

Pšenično brašno tip 500

Dostupno je u pakiranju od 25 kg.

Od ovoga bijeloga brašna se također mogu raditi svi pekarski proizvodi kao i od brašna tip 550...

Pšenično brašno TIP 400

Pšenično brašno TIP 400

Dostupno je u pakiranju od 1 i 25 kg.

Bijelo oštro brašno dobiva se izdvajanjem najfinijega dijela endosperma...

Pšenično brašno TIP 550

Pšenično brašno TIP 550

Dostupno je rinfuzno u cisterni i u pakiranju od 1, 5, 10 i 25 kg.

Od ovoga bijelog, pod prstima mekanog brašna, priprema se kruh...

Pšenično brašno TIP 1100

Pšenično brašno TIP 1100

Dostupno je u pakiranju od 5 i 20 kg.

Crno pšenično brašno dobiva se visokim stupnjem mljevenja pšeničnoga zrna...

Pšenični griz

Pšenični griz

Dostupno je u pakiranju od 1 i 50 kg.

Pšenični griz jest čisto bijelo zrnasto brašno dobiveno od jezgre zrna bez čestica mekinja...

Integralno brašno

Integralno brašno

Dostupno je u pakiranju od 5 i 25 kg.

Ovo se brašno dobiva mljevenjem cijeloga zrna, bez prosijavanja...

Pšenična krupica TIP 400

Pšenična krupica TIP 400

Pakira se u ambalažu od 50 kg, kao i u ambalažu različite težine ovisno o zahtjevu tržišta.

Namjenska pšenična krupica ili krupičasto brašno je proizvod dobiven iz središnjeg dijela...

Pšenično brašno TIP 850

Pšenično brašno TIP 850

Dostupno je u pakiranju od 5 i 25 kg.

Majić polubijelo pšenično brašno osobito je prikladno za pripremu kruha i peciva pa je stoga poznato...

Pšenična klica

Pšenična klica

Gotov proizvod se pakira u ambalažu od 250 gr, kao i u pakovanja veće gramaže ovisno o zahtjevu tržišta.

Mlinski proizvod koji se izdvaja kao prvi prelaz na pasaži M3...

Stočno brašno

Stočno brašno

Pakuje se u ambalažu od 25 i 30 kg.

Pšenično stočno brašno predstavlja sporedni proizvod u postupku mljevenja pšenice...